Gdzie serwisować?

Mapa Warszawy

Na produkty udzielamy 24 miesiące gwarancji, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centrum Obsługi Serwisowej

tel. +48 22 583 10 33
e-mail: serwis@gero.pl

W przypadku powstania jakichkolwiek wad - uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami.

Chętnie odpowiemy również na Państwa pytania dotyczące konserwacji i użytkowania produktów marki Guardini.

Adres Siedziby (Korespondencyjny):
Gero Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 126
01-304 Warszawa

tel. +48 22 583 10 33
e-mail: serwis@gero.pl